הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - שיעורים מהאתר 929

ניסן תשע"חהקלטות וידאופרק א' - היסטוריה אידאלית, 3 דקות.
פרק ג' - בת שוע ובת שבע, 2 דקות.
פרק ה' - מיהו הבכור?, 3 דקות.
פרק ז' - חושים בן אחר, בני אפרים, 4 דקות.
פרק ט' - אירגון הכהנים והלויים סביב עבודת המקדש, 3 דקות.
פרק י"א - ניסוך המים, 3 דקות.
פרק י"ג - מות עוזה הביא ליראת א-לוהים, 3 דקות.
פרק ט"ו - העלאת ארון העדות לירושלים, 2 דקות.
פרק י"ז - גודל מעלתו של דוד, 3 דקות.
פרק י"ט - "לא תדרוש שלומם וטובתם", 3 דקות.
פרק כ"א - מה הקשר לסיפור גן עדן?, 3 דקות.
פרק כ"ג - איש הא-לוהים, 2 דקות.
פרק כ"ה - 24 משמרות, 2 דקות.
פרק כ"ז - 12 מחלקות, 3 דקות.
פרק כ"ט - הלל על עצמאות ישראל, 2 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)