הרב אורי שרקי

תפילה והחוויה הדתית

כנס ההשקה של חלק ב' של הספר "שערי דמעה" של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)

גבעת שמואל, ד' בניסן תשע"חהקלטת וידאו