הרב אורי שרקי

נחמיה - סוציאליזם בבסיס המדינה (פרק ה')

ניסן תשע"חהקלטת וידאו