הרב אורי שרקי

העולם הפנימי והעולם החיצוני בצבא

יום עיון למתגייסים לצה"ל, תשע"חהקלטת וידאו