הרב אורי שרקי

מגילת אסתר - שיעורי הרב מהאתר 929

כסלו תשע"חלצפות בשיעורים:

פרק א' - מצבו של עם ישראל בגלות, 3 דקות.

פרק ג' - מדוע מרדכי לא היה מוכן להשתחוות להמן?, 4 דקות.

פרק ה' - כך היא גאולתן של ישראל, 3 דקות.

פרק ז' - גילוי מתוך משבר, 2 דקות.

פרק ט' - גאולה בגלות, 3 דקות.