הרב אורי שרקי

מגילת רות - מדוע מתו מחלון וכליון? (פרק א')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו