הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - אטימות לדברי המסכן (פרק ט')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו