הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - אטימות לדברי המסכן (פרק ט')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)