הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - איך יתכן שהצדיק חוטא? (פרק ז')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו