הרב אורי שרקי

מגילת קהלת - מימד הזמן (פרק ג')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו