הרב אורי שרקי

מגילת אסתר - מצבו של עם ישראל בגלות (פרק א')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו