הרב אורי שרקי

מגילת איכה - אנחנו תמיד בהתקדמות (פרק ה')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו