הרב אורי שרקי

מגילת איכה - הצרות מזככות את האדם (פרק ג')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו