הרב אורי שרקי

מגילת איכה - הצרות מזככות את האדם (פרק ג')

כסלו תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)