הרב אורי שרקי

רבי יוסף קארו

מרחשוון תשע"ח



הקלטת וידאו