הרב אורי שרקי

רב שמואל בן חופני גאון ורב האי גאון

אב תשע"זהקלטת וידאו