הרב אורי שרקי

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

אב תשע"זהקלטת וידאו