הרב אורי שרקי

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

אב תשע"ז



הקלטת וידאו