הרב אורי שרקי

רב (רבי אבא)

אב תשע"ז



הקלטת וידאו