הרב אורי שרקי

ואתחנן - מעמד הר סיני: לגלות את הקב"ה בחיים

תמוז תשע"ההקלטת וידאו