מצעד התועבה

כ"ד בחשון תשס"ז

שאלה:

מה הרב חושב לגבי אותו מצעד ההאם צריך לשבור את הכלים? זאת אומרת להתנגד בתקיפות גם אם זה יגרום להפרות סדר או להסכים שאותו מצעד יצעד באזור חילוני? בעיקר האם יש להתחשב בעיקרון הדמוקרטי שיש לכל אחד זכות להביע את דברו? במקרה זה ההומאים, פעם אחרת זה יהיה הציבור שלנו. הרי אנחנו לא היינו רוצים שהיו אוסרים עלינו את הזכות הליגטימית שלנו רק בגלל שצד אחר מאיים שזה יגרור אלימות.

תשובה:

לא הייתי בארץ ואתך הסליחה. המלחמה אינה על זכות הבעת דעה. מאחר וירושלים היא עיר בעלת מוניטין עולמי בקביעת הנורמות הרוחניות והמוסריות מאז ומעולם, הרצון לערוך את המצעד בירושלים איננו פרובוקציה, כי אם נסיון לקבוע נורמה מוסרית חדשה. כלומר שאם בירושלים נעשה הדבר, אם כן הדבר מותר.