הרב אורי שרקי

איוב - העזת פנים כלפי מעלה (פרק ט"ו)

תמוז תשע"זהקלטת וידאו