הרב אורי שרקי

איוב - התפילה כחלק מחייו הדתיים של האדם (פרק י"ב)

תמוז תשע"זהקלטת וידאו