הרב אורי שרקי

איוב - חכמת הבורא מול שפלות האדם (פרק י"א)

תמוז תשע"זהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)