הרב אורי שרקי

איוב - חכמת הבורא מול שפלות האדם (פרק י"א)

תמוז תשע"זהקלטת וידאו