הרב אורי שרקי

איוב - התמודדות עם ייסורים (פרק ו')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)