הרב אורי שרקי

איוב - הגורל נקבע מראש (פרק ג')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)