הרב אורי שרקי

תפילת שמונה עשרה

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"זקבצי MP3:


שיעור 1 (10 דקות, 4MB).
שיעור 2 (10 דקות, 4MB).
שיעור 3 (10 דקות, 4MB).
שיעור 4 (10 דקות, 4MB).
שיעור 5 (10 דקות, 3MB).
שיעור 6 (10 דקות, 2MB).
שיעור 7 (10 דקות, 2MB).
שיעור 8 (10 דקות, 4MB).
שיעור 9 (10 דקות, 2MB).
שיעור 10 (10 דקות, 4MB).
שיעור 11 (10 דקות, 4MB).
שיעור 12 (10 דקות, 2MB).
שיעור 13 (10 דקות, 2MB).
שיעור 14 (10 דקות, 2MB).
שיעור 15 (10 דקות, 4MB).
שיעור 16 (10 דקות, 2MB).
שיעור 17 (10 דקות, 2MB).
שיעור 18 (10 דקות, 2MB).
שיעור 19 (10 דקות, 2MB).
שיעור 20 (10 דקות, 4MB).
שיעור 21 (10 דקות, 2MB).
שיעור 22 (10 דקות, 2MB).
שיעור 23 (10 דקות, 4MB).
שיעור 24 (10 דקות, 2MB).
שיעור 25 (10 דקות, 2MB).
שיעור 26 (10 דקות, 2MB).
שיעור 27 (10 דקות, 2MB).
שיעור 28 (10 דקות, 4MB).
שיעור 29 (10 דקות, 2MB).
שיעור 30 (10 דקות, 2MB).
שיעור 31 (10 דקות, 4MB).
שיעור 32 (10 דקות, 2MB).
שיעור 33 (10 דקות, 2MB).
שיעור 34 (10 דקות, 2MB).
שיעור 35 (10 דקות, 4MB).
שיעור 36 (10 דקות, 2MB).
שיעור 37 (10 דקות, 2MB).
שיעור 38 (10 דקות, 4MB).
שיעור 39 (10 דקות, 2MB).
שיעור 40 (10 דקות, 4MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)