הרב אורי שרקי

קריאת שמע

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"זקבצי MP3:


שיעור 1 (10 דקות, 3MB).
שיעור 2 (10 דקות, 3MB).
שיעור 3 (10 דקות, 3MB).
שיעור 4 (10 דקות, 3MB).
שיעור 5 (10 דקות, 4MB).
שיעור 6 (10 דקות, 4MB).
שיעור 7 (10 דקות, 4MB).
שיעור 8 (10 דקות, 4MB).
שיעור 9 (10 דקות, 4MB).
שיעור 10 (10 דקות, 4MB).
שיעור 11 (10 דקות, 4MB).
שיעור 12 (10 דקות, 4MB).
שיעור 13 (10 דקות, 4MB).
שיעור 14 (10 דקות, 3MB).
שיעור 15 (10 דקות, 3MB).
שיעור 16 (10 דקות, 4MB).
שיעור 17 (10 דקות, 4MB).
שיעור 18 (10 דקות, 2MB).
שיעור 19 (10 דקות, 2MB).
שיעור 20 (10 דקות, 2MB).
שיעור 21 (10 דקות, 2MB).
שיעור 22 (10 דקות, 2MB).
שיעור 23 (10 דקות, 2MB).
שיעור 24 (10 דקות, 2MB).
שיעור 25 (10 דקות, 2MB).
שיעור 26 (10 דקות, 2MB).
שיעור 27 (10 דקות, 4MB).
שיעור 28 (10 דקות, 2MB).
שיעור 29 (10 דקות, 2MB).
שיעור 30 (10 דקות, 2MB).
שיעור 31 (10 דקות, 2MB).
שיעור 32 (10 דקות, 4MB).
שיעור 33 (10 דקות, 2MB).

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)