הרב אורי שרקי

מבוא לעולת הראיה

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"זקבצי MP3:


שיעור 1, מבוא, פסקה א' (10 דקות, 4MB).
שיעור 2, מבוא, פסקה ב' (10 דקות, 4MB).
שיעור 3, מבוא, פסקה ד' (10 דקות, 4MB).
שיעור 4, מבוא, פסקה ד' (10 דקות, 4MB).
שיעור 5, מבוא, פסקה ה' (10 דקות, 4MB).
שיעור 6, מבוא, פסקה ו' (10 דקות, 4MB).
שיעור 7, מבוא, פסקה ז' (10 דקות, 4MB).
שיעור 8, תפילה וחלקיה, פסקה א' (10 דקות, 4MB).
שיעור 9, תפילה וחלקיה, פסקה ג' (10 דקות, 4MB).
שיעור 10, תפילה וחלקיה, פסקה ד' (10 דקות, 4MB).
שיעור 11, תפילה וחלקיה, פסקה ו' (10 דקות, 4MB).
שיעור 12, תפילה וחלקיה, פסקה ו' (10 דקות, 4MB).
שיעור 13, תפילה וחלקיה, פסקה ז' (10 דקות, 4MB).
שיעור 14, תפילה ותורה, פסקה א' (10 דקות, 4MB).
שיעור 15, תפילה ותורה, פסקה ב' (10 דקות, 4MB).
שיעור 16, תפילה ותורה, פסקה ג' (10 דקות, 4MB).
שיעור 17, תפילה ותורה, פסקה ד' (10 דקות, 4MB).
שיעור 18, תפילה ותורה, פסקה ה' (10 דקות, 4MB).
שיעור 19, תפילה ותורה, פסקה ו' (10 דקות, 4MB).
שיעור 20, תפילה ותורה, פסקה ז' (10 דקות, 4MB).
שיעור 21, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה א' (10 דקות, 4MB).
שיעור 22, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה ב' (10 דקות, 4MB).
שיעור 23, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה ג' (10 דקות, 4MB).
שיעור 24, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה ו' (10 דקות, 4MB).
שיעור 25, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה ז' (10 דקות, 4MB).
שיעור 26, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה ח' (10 דקות, 4MB).
שיעור 27, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה י"ב (10 דקות, 4MB).
שיעור 28, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה י"ג (10 דקות, 4MB).
שיעור 29, תפילה ליחיד ולציבור, פסקה י"ד (10 דקות, 4MB).
שיעור 30, "גדולה תפילה יותר ממעשים טובים" (10 דקות, 4MB).