הרב אורי שרקי

ספר "דרך חיים" למהר"ל מפראג על מסכת אבות - סדרת השיעורים בטכניון, תשנ"ז - תשס"וקבצי MP3. חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים. מספור העמודים והמשניות לפי מהדורת האחים האניג (לונדון, תשכ"א).

פרק א'

פרק ב'

פרק ג'

פרק ד'

פרק ה'


פרק א':

שיעור 1, ההקדמה לספר (38 דקות, 13MB). ז' בטבת תשנ"ז.

שיעור 2, עמ' 32, משנה ג', "אנטיגנוס איש סוכו" (40 דקות, 14MB).

שיעור 3, עמ' 33, משנה ד', "יוסי בן יועזר" (46 דקות, 16MB).

שיעור 4, עמ' 34, משנה ה', "יוסי בן יוחנן" (33 דקות, 12MB).

שיעור 5, עמ' 35, משנה ה', "אל תרבה שיח עם האשה" (27 דקות, 10MB).

שיעור 6, עמ' 36, משנה ה', "יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן" (21 דקות, 7MB).

שיעור 7, עמ' 37, משנה ה', "יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי" (33 דקות, 12MB).

שיעור 8, עמ' 38, משנה ה', "והוי דן את כל האדם לכף זכות" (27 דקות, 10MB).

שיעור 9, עמ' 38, משנה ו', "יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי" (28 דקות, 10MB).  כ"ה במרחשוון תשנ"ח.

שיעור 10, עמ' 39, משנה ז', "ניתאי הארבלי אומר" (17 דקות, 6MB). ג' בכסלו תשנ"ח.

שיעור 13, עמ' 40, משנה ח', "יהודה בן טבאי אומר" (38 דקות, 14MB). י' בכסלו תשנ"ח.

שיעור 12, עמ' 41, משנה ח', "יהודה בן טבאי אומר" (40 דקות, 14MB). י"ז בכסלו תשנ"ח.

שיעור 13, עמ' 41, משנה ח', "יהודה בן טבאי אומר" (22 דקות, 8MB). א' בטבת תשנ"ח.

שיעור 14, עמ' 44, משנה י', "שמעיה ואבטליון קיבלו מהם" (47 דקות, 17MB). ח' בטבת תשנ"ח.

שיעור 15, עמ' 45, משנה י', "שמעיה ואבטליון קיבלו מהם" (55 דקות, 19MB). ט"ו בטבת תשנ"ח.

שיעור 16, עמ' 46, משנה י"ב, "הלל ושמאי קיבלו מהם" (50 דקות, 18MB). כ"ב בטבת תשנ"ח.

שיעור 17, עמ' 47, משנה י"ב, "הלל ושמאי קיבלו מהם" (23 דקות, 8MB). כ"ט בטבת תשנ"ח.

שיעור 18, עמ' 48, משנה י"ב, "הלל ושמאי קיבלו מהם" (26 דקות, 9MB). ז' בשבט תשנ"ח.

שיעור 19, עמ' 49, משנה י"ג, "...דישתמש בתגא חלף" (29 דקות, 10MB). י"ד בשבט תשנ"ח.

שיעור 20, עמ' 50, משנה י"ד, "אם אין אני לי, מי לי" (27 דקות, 10MB). כ"א בשבט תשנ"ח.

שיעור 21, עמ' 51, משנה ט"ו, "שמאי אומר" (32 דקות, 11MB). כ"ח בשבט תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 22, עמ' 53, משנה ט"ז, "רבן גמליאל אומר" (29 דקות, 10MB). י"ב באדר תשנ"ח.

שיעור 23, עמ' 54, משנה י"ז, "שמעון בנו אומר" (29 דקות, 10MB). י"ט באדר תשנ"ח.

שיעור 24, עמ' 55, משנה י"ז, "ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה" (51 דקות, 18MB). כ"ו באדר תשנ"ח.

שיעור 25, עמ' 56, משנה י"ח, "על שלושה דברים העולם קיים" (37 דקות, 13MB). ד' בניסן תשנ"ח.

שיעור 26, עמ' 58, משנה י"ח, "על שלושה דברים העולם קיים" (43 דקות, 15MB). ט' באייר תשנ"ח.

שיעור 27, עמ' 60, משנה י"ח, "על שלושה דברים העולם קיים" (41 דקות, 16MB). ט"ז באייר תשנ"ח.

שיעור 28, עמ' 62, משנה י"ח, "על שלושה דברים העולם קיים" (35 דקות, 12MB). כ"ג באייר תשנ"ח.

 

פרק ב':

שיעור 1, עמ' 65, משנה א', "איזו היא דרך ישרה" (21 דקות, 8MB). ח' בסיון תשנ"ח.

שיעור 2, עמ' 65, משנה א', "איזו היא דרך ישרה" (45 דקות, 16MB). ט"ו בסיון תשנ"ח.

שיעור 3, עמ' 66, משנה א', "איזו היא דרך ישרה" (48 דקות, 17MB). כ"ב בסיון תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 4, עמ' 71, משנה ב', "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" (37 דקות, 13MB). ג' באלול תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 5, עמ' 74, משנה ד', "עשה רצונו כרצונך" (37 דקות, 13MB). י"ז באלול תשנ"ח. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 6, עמ' 75, משנה ד', "אל תפרוש מן הציבור" (35 דקות, 13MB). כ"ג בתשרי תשנ"ט.

שיעור 7, עמ' 76, משנה ה', "אין בור ירא חטא" (24 דקות, 9MB). ל' בתשרי תשנ"ט.

שיעור 8, עמ' 78, משנה ה', "ולא הביישן למד" (19 דקות, 7MB). ז' במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 9, עמ' 78, משנה ה', "ולא כל המרבה בסחורה מחכים" (35 דקות, 13MB). י"ד במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 10, עמ' 79, משנה ה', (16 דקות, 6MB). כ"ח במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 11, עמ' 79, משנה ה', (23 דקות, 8MB). ה' בכסלו תשנ"ט.

שיעור 12, עמ' 81, משנה ו', "אף הוא ראה גולגולת אחת צפה על פני המים" (18 דקות, 6MB). י"ב בכסלו תשנ"ט.

שיעור 13, עמ' 81, משנה ז', "מרבה בשר מרבה רימה" (60 דקות, 21MB). י"ט בכסלו תשנ"ט.

שיעור 14, עמ' 82, משנה ז', "מרבה בשר מרבה רימה" (42 דקות, 15MB). כ"ו בכסלו תשנ"ט. חסרים תחילה וסוף ההקלטה.

שיעור 15, עמ' 83, משנה ז', "מרבה בשר מרבה רימה" (33 דקות, 12MB). ג' בטבת תשנ"ט.

שיעור 16, עמ' 84, משנה ח', "רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי" (24 דקות, 9MB). י"ז בטבת תשנ"ט.

שיעור 17, עמ' 84, משנה ח', "רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי" (22 דקות, 8MB).  כ"ד בטבת תשנ"ט.

שיעור 18, עמ' 85, משנה ח', "רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי" (27 דקות, 10MB). ב' בשבט תשנ"ט.

שיעור 19, עמ' 86, משנה ח', "אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך" (36 דקות, 13MB). ט' בשבט תשנ"ט.

שיעור 20, עמ' 87, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (27 דקות, 10MB). ט"ז בשבט תשנ"ט.

שיעור 21, עמ' 88, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (29 דקות, 10MB). כ"ג בשבט תשנ"ט.

שיעור 22, עמ' 90, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (21 דקות, 7MB). ל' בשבט תשנ"ט.

שיעור 23, עמ' 91, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (20 דקות, 7MB). ז' באדר תשנ"ט.

שיעור 24, עמ' 92, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (28 דקות, 10MB). כ"ח באדר תשנ"ט.

שיעור 25, עמ' 93, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (33 דקות, 12MB). כ"ז בניסן תשנ"ט.

שיעור 26, עמ' 94, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (23 דקות, 8MB). י"א באייר תשנ"ט.

שיעור 27, עמ' 95, משנה ט', "איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" (26 דקות, 9MB). י"ח באייר תשנ"ט.

שיעור 28, עמ' 96, משנה י', "הם אמרו שלושה שלושה דברים" (41 דקות, 15MB). כ"ה באייר תשנ"ט.

שיעור 29, עמ' 98, משנה י', "הם אמרו שלושה שלושה דברים" (32 דקות, 11MB). ג' בסיון תשנ"ט.

שיעור 30, עמ' 99, משנה י"א, "עין רעה ויצר הרע..." (31 דקות, 11MB). י' בסיון תשנ"ט.

שיעור 31, עמ' 100, משנה י"ג, "הוי זהיר בקרית שמע ובתפילה" (30 דקות, 11MB). י"ז בסיון תשנ"ט.

שיעור 32, עמ' 100, משנה י"ג, "ואל תהי רשע בפני עצמך" (24 דקות, 9MB).

שיעור 33, עמ' 102, משנה י"ד, "הוי שקד ללמוד תורה" (32 דקות, 12MB).

שיעור 34, עמ' 103, משנה י"ד, "הוי שקד ללמוד תורה" (39 דקות, 14MB). ט"ו בתמוז תשנ"ט.

שיעור 35, עמ' 104, משנה י"ד, "הוי שקד ללמוד תורה" (43 דקות, 15MB). כ"ב בתמוז תשנ"ט.

שיעור 36, עמ' 105, משנה ט"ו, "היום קצר, והמלאכה מרובה..." (23 דקות, 8MB). כ"ט בתמוז תשנ"ט.

 

פרק ג':

שיעור 1, עמ' 109, משנה א', "עקביה בן מהללאל..." (62 דקות, 21MB). י"ב באלול תשנ"ט.

שיעור 2, עמ' 110, משנה א', "עקביה בן מהללאל..." (40 דקות, 14MB). י"ט באלול תשנ"ט.

שיעור 3, עמ' 110, משנה א', "עקביה בן מהללאל..." (34 דקות, 12MB). כ"ו באלול תשנ"ט.

שיעור 4, עמ' 111, משנה א', "עקביה בן מהללאל..." (24 דקות, 9MB). ד' בתשרי תש"ס.

שיעור 5, עמ' 112, משנה א', "עקביה בן מהללאל..." (18 דקות, 6MB). י"א בתשרי תש"ס.

שיעור 6, עמ' 113, משנה א', "עקביה בן מהללאל..." (33 דקות, 12MB). כ"ה בתשרי תש"ס. איכות הקלטה גרועה בתחילת הקובץ.

שיעור 7, עמ' 113, משנה ב', "הוי מתפלל בשלומה של מלכות" (20 דקות, 7MB). ט"ו במרחשוון תש"ס.

שיעור 8, עמ' 114, משנה ב', "הוי מתפלל בשלומה של מלכות" (26 דקות, 9MB). כ"ב במרחשוון תש"ס.

שיעור 9, עמ' 114, משנה ב', "הוי מתפלל בשלומה של מלכות" (19 דקות, 7MB). כ"ט במרחשוון תש"ס.

שיעור 10, עמ' 115, משנה ב', "הוי מתפלל בשלומה של מלכות" (14 דקות, 5MB). ז' בכסלו תש"ס.

שיעור 11, עמ' 115, משנה ב', "רבי חנניה בן תרדיון..." (34 דקות, 12MB). כ"א בכסלו תש"ס.

שיעור 12, עמ' 116, משנה ב', "רבי חנניה בן תרדיון..." (26 דקות, 9MB). ה' בטבת תש"ס.

שיעור 13, עמ' 117, משנה ב', "רבי חנניה בן תרדיון..." (32 דקות, 12MB). י"ב בטבת תש"ס.

שיעור 14, עמ' 118, משנה ג', "רבי שמעון..." (15 דקות, 5MB). י"ט בטבת תש"ס.

שיעור 15, עמ' 119, משנה ג', "רבי שמעון..." (26 דקות, 9MB). כ"ו בטבת תש"ס.

שיעור 16, עמ' 120, משנה ג', "רבי שמעון..." (19 דקות, 7MB). ד' בשבט תש"ס.

שיעור 17, עמ' 120, משנה ג', "רבי שמעון..." (20 דקות, 7MB).

שיעור 18, עמ' 121, משנה ד', "חנינה בן חכינאי..." (26 דקות, 9MB).

שיעור 19, עמ' 123, משנה ה', "רבי נחוניה בן הקנה..." (42 דקות, 15MB). ט' באדר א' תש"ס.

שיעור 20, עמ' 124, משנה ו', "רבי חלפתא בן דוסא..." (35 דקות, 13MB). ט"ז באדר א' תש"ס.

שיעור 21, עמ' 126, משנה ו', "רבי חלפתא בן דוסא..." (38 דקות, 13MB). כ"ג באדר א' תש"ס.

שיעור 22, עמ' 127, משנה ו', "רבי חלפתא בן דוסא... " (23 דקות, 8MB). ל' באדר א' תש"ס.

שיעור 23, עמ' 128, משנה ז', "רבי אלעזר בן יהודה..." (15 דקות, 5MB). ז' באדר ב' תש"ס.

שיעור 24, עמ' 128, משנה ז', "המהלך בדרך ושונה..." (17 דקות, 6MB). כ"א באדר ב' תש"ס.

שיעור 25, עמ' 129, משנה ח', "רבי דוסתאי ברבי ינאי..." (21 דקות, 8MB).

שיעור 26, עמ' 130, משנה ט', "רבי חנניה בן דוסא..." (27 דקות, 10MB). כ"ז בניסן תש"ס.

שיעור 27, עמ' 130, משנה ט', "רבי חנניה בן דוסא..." (45 דקות, 16MB).

שיעור 28, עמ' 132, משנה י', "כל שרוח הברייות נוחה הימנו..." (42 דקות, 15MB).

שיעור 29, עמ' 134, משנה י"א, "רבי אלעזר המודעי..." (55 דקות, 20MB).

שיעור 30, עמ' 136, משנה י"ב, "רבי ישמעאל..." (32 דקות, 12MB).

שיעור 31, עמ' 137, משנה י"ג, "רבי עקיבה..." (41 דקות, 14MB).

שיעור 32, עמ' 138, משנה י"ג, "רבי עקיבה..." (38 דקות, 14MB).

שיעור 33, עמ' 140, משנה י"ג, "רבי עקיבה..." (39 דקות, 14MB).

שיעור 34, עמ' 141, משנה י"ד, "חביב אדם שנברא בצלם" (38 דקות, 14MB).

שיעור 35, עמ' 143, משנה י"ד, "חביב אדם שנברא בצלם" (57 דקות, 20MB).

שיעור 36, עמ' 145, משנה י"ד, "חביב אדם שנברא בצלם" (40 דקות, 14MB). י"ט באלול תש"ס.

שיעור 37, עמ' 145, משנה י"ד, "חביב אדם שנברא בצלם" (49 דקות, 18MB).

שיעור 38, עמ' 146, משנה י"ד, "חביב אדם שנברא בצלם" (33 דקות, 12MB).

שיעור 39, עמ' 147, משנה ט"ו, "הכל צפוי..." (26 דקות, 9MB).

שיעור 40, עמ' 147, משנה ט"ו, "הכל צפוי..." (26 דקות, 9MB).

שיעור 41, עמ' 148, משנה ט"ו, "הכל צפוי..." (36 דקות, 13MB).

שיעור 42, עמ' 148, משנה ט"ו, "הכל צפוי..." (26 דקות, 9MB).

שיעור 43, עמ' 149, משנה ט"ו, "הכל צפוי... " (37 דקות, 13MB).

שיעור 44, עמ' 150, משנה ט"ו, "הכל צפוי..." (26 דקות, 9MB).

שיעור 45, עמ' 150, משנה ט"ז, "הכל נתון בעירבון..." (24 דקות, 9MB).

שיעור 46, עמ' 151, משנה ט"ז, "הכל נתון בעירבון..." (19 דקות, 7MB).

שיעור 47, עמ' 152, משנה ט"ז, "הכל נתון בעירבון..." (26 דקות, 9MB).

שיעור 48, עמ' 152, משנה ט"ז, "הכל נתון בעירבון..." (35 דקות, 12MB).

שיעור 49, עמ' 153, משנה י"ז, "אם אין תורה, אין דרך ארץ" (31 דקות, 11MB).

שיעור 50, עמ' 154, משנה י"ז, "אם אין תורה, אין דרך ארץ" (27 דקות, 10MB).

שיעור 51, עמ' 154, משנה י"ז, "אם אין תורה, אין דרך ארץ" (38 דקות, 13MB).

שיעור 52, עמ' 154, משנה י"ז, "אם אין דעת, אין בינה" (42 דקות, 15MB).

שיעור 53, עמ' 155, משנה י"ז, "אם אין תורה..." (26 דק', 9MB). כ' בשבט תשס"א. איכות הקלטה גרועה בסוף הקובץ.

שיעור 54, עמ' 158, משנה י"ח, "רבי אליעזר בן חסמא..." (39 דקות, 14MB). י"א באדר תשס"א.

 

פרק ד':

שיעור 1, עמ' 160, משנה א', "איזה הוא חכם? הלמד מכל אדם" (23 דקות, 8MB).

שיעור 2, עמ' 160, משנה א', "איזה הוא חכם? הלמד מכל אדם" (37 דקות, 13MB).

שיעור 3, עמ' 161, משנה א', "איזה הוא חכם? הלמד מכל אדם" (49 דקות, 17MB).

שיעור 4, עמ' 162, משנה א', "איזה הוא חכם? הלמד מכל אדם" (37 דקות, 13MB).

שיעור 5, עמ' 163, משנה א', "איזה הוא חכם? הלמד מכל אדם" (74 דקות, 26MB).

שיעור 6, עמ' 165, משנה ג', "אל תהי בז לכל אדם" (42 דקות, 15MB).

שיעור 7, עמ' 166, משנה ד', "מאוד מאוד הוי שפל רוח" (48 דקות, 17MB).

שיעור 8, עמ' 166, משנה ד', "כל המחלל שם שמיים בסתר..." (42 דקות, 15MB). ח' בסיון תשס"א.

שיעור 9, עמ' 167, משנה ד', "כל המחלל שם שמיים בסתר..." (27 דקות, 10MB). ט"ו בסיון תשס"א.

שיעור 10, עמ' 169, משנה ד', "כל המחלל שם שמיים בסתר..." (60 דקות, 21MB). כ"א בסיון תשס"א.

שיעור 11, עמ' 171, משנה ד', "כל המחלל שם שמיים בסתר..." (38 דקות, 13MB). כ"ח בסיון תשס"א.

שיעור 12, עמ' 172, משנה ה', "הלמד על מנת ללמד..." (29 דקות, 10MB). ו' במרחשוון תשס"ב.

שיעור 13, עמ' 172, משנה ה', "רבי צדוק..." (16 דקות, 6MB). י"ג במרחשוון תשס"ב.

שיעור 14, עמ' 173, משנה ה', "רבי צדוק..." (23 דקות, 8MB). כ' במרחשוון תשס"ב.

שיעור 15, עמ' 173, משנה ה', "רבי צדוק..." (26 דקות, 9MB). כ"ז במרחשוון תשס"ב.

שיעור 16, עמ' 174, משנה ה', "רבי צדוק..." (22 דקות, 8MB). ה' בכסלו תשס"ב.

שיעור 17, עמ' 175, משנה ו', "כל המכבד את התורה..." (18 דקות, 6MB). י"ב בכסלו תשס"ב.

שיעור 18, עמ' 175, משנה ז', "החושך עצמו מן הדין..." (12 דקות, 4MB). י"ט בכסלו תשס"ב.

שיעור 19, עמ' 176, משנה ז', "החושך עצמו מן הדין..." (25 דקות, 10MB).

שיעור 20, עמ' 177, משנה ח', "אל תהי דן יחידי..." (22 דקות, 8MB). י' בטבת תשס"ב.

שיעור 21, עמ' 178, משנה ח', "ואל תאמר קבלו דעתי..." (27 דקות, 10MB). י"ז בטבת תשס"ב.

שיעור 22, עמ' 179, משנה ט', "כל המקיים את התורה מעוני..." (26 דקות, 9MB). כ"ד בטבת תשס"ב.

שיעור 23, עמ' 180, משנה י', "רבי מאיר..." (20 דקות, 7MB). ב' בשבט תשס"ב.

שיעור 24, עמ' 181, משנה י', "ואם בטלת מן התורה..." (51 דקות, 18MB). ט' בשבט תשס"ב.

שיעור 25, עמ' 183, משנה י"א, "תשובה ומעשים טובים..." (23 דקות, 8MB). ט"ז בשבט תשס"ב.

שיעור 26, עמ' 183, משנה י"ב, "כל כניסה שהיא לשם שמיים..." (33 דקות, 12MB).

שיעור 27, עמ' 183, משנה י"ב, "כל כניסה שהיא לשם שמיים..." (22 דקות, 8MB). כ"ז בניסן תשס"ב.

שיעור 28, עמ' 184, משנה י"ג, "יהי כבוד תלמידך חביב עליך..." (54 דקות, 19MB). י"א באייר תשס"ב.

שיעור 29, עמ' 186, משנה י"ד, "רבי שמעון..." (38 דקות, 14MB).

שיעור 30, עמ' 188, משנה י"ד, "רבי שמעון..." (50 דקות, 18MB). ג' בניסן תשס"ב.

שיעור 31, עמ' 190, משנה ט"ו, "הוי גולה למקום תורה" (33 דקות, 12MB). י' בניסן תשס"ב.

שיעור 32, עמ' 191, משנה ט"ו, "הוי גולה למקום תורה" (69 דקות, 26MB). י"ז בניסן תשס"ב.

שיעור 33, עמ' 193, משנה ט"ו, "הוי גולה למקום תורה" (40 דקות, 14MB). כ"ד בניסן תשס"ב.

שיעור 34, עמ' 193, משנה ט"ז, "רבי ינאי..." (30 דקות, 11MB).

שיעור 35, עמ' 194, משנה ט"ז, "רבי מתיה בן חרש..." (23 דקות, 8MB).

שיעור 36, עמ' 195, משנה י"ז, "העולם הזה דומה לפרוזדור..." (20 דקות, 7MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 37, עמ' 195, משנה י"ז, "העולם הזה דומה לפרוזדור..." (24 דקות, 9MB).

שיעור 38, עמ' 195, משנה י"ז, "העולם הזה דומה לפרוזדור..." (41 דקות, 15MB).

שיעור 39, עמ' 195, משנה י"ז, "העולם הזה דומה לפרוזדור..." (28 דקות, 10MB).

שיעור 40, עמ' 195, משנה י"ז, "העולם הזה דומה לפרוזדור..." (22 דקות, 8MB).

שיעור 41, עמ' 196, משנה י"ח, "יפה שעה אחת בתשובה..." (32 דקות, 11MB). כ"ג במרחשוון תשס"ג.

שיעור 42, עמ' 197, משנה י"ח, "יפה שעה אחת בתשובה..." (11 דקות, 4MB). ל' במרחשוון תשס"ג.

שיעור 43, עמ' 198, משנה י"ח, "יפה שעה אחת בתשובה..." (14 דקות, 5MB). ז' בכסלו תשס"ג.

שיעור 44, עמ' 199, משנה י"ט, "אל תרצה את חברך בשעת כעסו" (20 דקות, 7MB). י"ד בכסלו תשס"ג.

שיעור 45, עמ' 200, משנה כ', "בנפול אויבך אל תשמח" (14 דקות, 5MB). כ"א בכסלו תשס"ג.

שיעור 46, עמ' 200, משנה כ', "בנפול אויבך אל תשמח" (28 דקות, 10MB).

שיעור 47, עמ' 201, משנה כ', "בנפול אויבך אל תשמח" (14 דקות, 5MB).

שיעור 48, עמ' 202, משנה כ"א, "הלומד ילד, למה הוא דומה..." (12 דקות, 4MB).

שיעור 49, עמ' 202, משנה כ"א, "הלומד מן הקטנים..." (20 דקות, 7MB).

שיעור 50, עמ' 203, משנה כ"א, "אל תסתכל בקנקן..." (27 דקות, 11MB).

שיעור 51, עמ' 204, משנה כ"ב, "הקנאה והתאווה והכבוד..." (33 דקות, 12MB).

שיעור 52, עמ' 205, משנה כ"ב, "הקנאה והתאווה והכבוד..." (27 דקות, 10MB). חסר סוף ההקלטה.

שיעור 53, עמ' 206, משנה כ"ב, "הקנאה והתאווה והכבוד..." (18 דקות, 7MB). ז' באדר ב' תשס"ג.

שיעור 54, עמ' 207, משנה כ"ב, "הקנאה והתאווה והכבוד..." (30 דקות, 11MB). כ"א באדר ב' תשס"ג.

שיעור 55, עמ' 208, משנה כ"ב, "היילודים למות..." (22 דקות, 8MB).

שיעור 56, עמ' 208, משנה כ"ב, "היילודים למות..." (39 דקות, 14MB). כ"ז בניסן תשס"ג.

שיעור 57, עמ' 209, משנה כ"ב, "היילודים למות..." (27 דקות, 10MB). י"א באייר תשס"ג.

שיעור 58, עמ' 210, משנה כ"ב, "היילודים למות..." (29 דקות, 10MB). י"ח באייר תשס"ג.

שיעור 59, עמ' 211, משנה כ"ב, "היילודים למות..." (49 דקות, 18MB). כ"ה באייר תשס"ג.

שיעור 60, עמ' 212, משנה כ"ב, "היילודים למות..." (32 דקות, 11MB). ג' בסיון תשס"ג.

שיעור 61, עמ' 212, משנה כ"ב, "היילודים למות..." (29 דקות, 10MB). י' בסיון תשס"ג.

 

פרק ה':

שיעור 1, עמ' 214, משנה א', "בעשרה מאמרות נברא העולם" (29 דקות, 10MB).

שיעור 2, עמ' 214, משנה א', "בעשרה מאמרות נברא העולם" (22 דקות, 8MB).

שיעור 3, עמ' 215, משנה א', "בעשרה מאמרות נברא העולם" (28 דקות, 10MB).

שיעור 4, עמ' 217, משנה א', "בעשרה מאמרות נברא העולם" (28 דקות, 10MB).

שיעור 5, עמ' 217, משנה א', "בעשרה מאמרות נברא העולם" (42 דקות, 15MB). י"ט באלול תשס"ג.

שיעור 6, עמ' 217, משנה א', "בעשרה מאמרות נברא העולם" (20 דקות, 7MB). כ"ו באלול תשס"ג.

שיעור 7, עמ' 218, משנה ב', "עשרה דורות" (37 דקות, 13MB). ד' בתשרי תשס"ד.

שיעור 8, עמ' 219, משנה ג', "עשרה דורות" (16 דקות, 6MB). כ"ה בתשרי תשס"ד.

שיעור 9, עמ' 219, משנה ג', "עשרה דורות" (30 דקות, 11MB). ב' במרחשוון תשס"ד.

שיעור 10, עמ' 220, משנה ג', "עשרה דורות" (30 דקות, 11MB). ט' במרחשוון תשס"ד.

שיעור 11, עמ' 220, משנה ג', "עשרה דורות" (25 דקות, 9MB). ט"ז במרחשוון תשס"ד.

שיעור 12, עמ' 221, משנה ג', "עשרה נסיונות..." (26 דקות, 9MB). כ"ג במרחשוון תשס"ד.

שיעור 13, עמ' 222, משנה ג', "עשרה נסיונות..." (23 דקות, 8MB). ל' במרחשוון תשס"ד.

שיעור 14, עמ' 222, משנה ג', "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו" (17 דקות, 6MB). י"ד בכסלו תשס"ד.

שיעור 15, עמ' 223, משנה ג', "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו" (23 דקות, 8MB). כ"א בכסלו תשס"ד.

שיעור 16, עמ' 224, משנה ד', "עשרה ניסים נעשו לאבותינו" (25 דקות, 9MB). ה' בטבת תשס"ד.

שיעור 17, עמ' 225, משנה ד', "עשרה ניסים נעשו לאבותינו" (23 דקות, 8MB). י"ב בטבת תשס"ד.

שיעור 18, עמ' 226, משנה ד', "עשרה ניסים נעשו לאבותינו" (18 דקות, 7MB). י"ט בטבת תשס"ד.

שיעור 19, עמ' 226, משנה ד', "עשרה ניסים נעשו לאבותינו" (18 דקות, 6MB). כ"ו בטבת תשס"ד.

שיעור 20, עמ' 227, משנה ד', "עשרה ניסים נעשו לאבותינו" (23 דקות, 8MB). ד' בשבט תשס"ד.

שיעור 21, עמ' 228, משנה ה', "עשרה ניסים נעשו בבית המקדש" (33 דקות, 12MB). י"א בשבט תשס"ד.

שיעור 22, עמ' 230, משנה ה', "עשרה ניסים נעשו בבית המקדש" (28 דקות, 10MB). ט"ז באדר תשס"ד.

שיעור 23, עמ' 231, משנה ה', "עשרה ניסים נעשו בבית המקדש" (23 דקות, 8MB). כ"ג באדר תשס"ד.

שיעור 24, עמ' 232, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (37 דקות, 13MB). א' בניסן תשס"ד.

שיעור 25, עמ' 232, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (42 דקות, 15MB). כ"ב בניסן תשס"ד.

שיעור 26, עמ' 233, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (20 דקות, 7MB). כ"ט בניסן תשס"ד.

שיעור 27, עמ' 234, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (50 דקות, 18MB). י"ג באייר תשס"ד.

שיעור 28, עמ' 234, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (21 דקות, 8MB).

שיעור 29, עמ' 235, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (33 דקות, 12MB). י"ב בסיון תשס"ד.

שיעור 30, עמ' 236, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (38 דקות, 14MB). י"ט בסיון תשס"ד.

שיעור 31, עמ' 238, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (36 דקות, 13MB). כ"ו בסיון תשס"ד.

שיעור 32, עמ' 239, משנה ו', "עשרה דברים נבראו בין השמשות" (62 דקות, 22MB). י' בתמוז תשס"ד.

שיעור 33, עמ' 241, משנה ח', "שבעה מיני פורענייות" (32 דקות, 11MB). י"ז בתמוז תשס"ד.

שיעור 34, עמ' 242, משנה ח', "שבעה מיני פורענייות" (33 דקות, 12MB). כ"ד בתמוז תשס"ד.

שיעור 35, עמ' 243, משנה ח', "שבעה מיני פורענייות" (27 דקות, 10MB). כ"ח באלול תשס"ד.

שיעור 36, עמ' 243, משנה ח', "שבעה מיני פורענייות" (37 דקות, 13MB). כ"ז בתשרי תשס"ה.

שיעור 37, עמ' 245, משנה ט', "חיה רעה באה לעולם..." (14 דקות, 5MB). ד' במרחשוון תשס"ה.

שיעור 38, עמ' 245, משנה ט', "גלות באה לעולם ..." (29 דקות, 10MB). י"א במרחשוון תשס"ה.

שיעור 39, עמ' 246, משנה ט', "גלות באה לעולם ..." (25 דקות, 9MB). י"ח במרחשוון תשס"ה.

שיעור 40, עמ' 246, משנה ט', "גלות באה לעולם ..." (19 דקות, 7MB). כ"ה במרחשוון תשס"ה.

שיעור 41, עמ' 246, משנה ט', "גלות באה לעולם ..." (15 דקות, 6MB). ג' בכסלו תשס"ה.

שיעור 42, עמ' 247, משנה ט', "גלות באה לעולם ..." (41 דקות, 15MB). י' בכסלו תשס"ה.

שיעור 43, עמ' 248, משנה ט', "בארבעה פרקים הדבר מרובה..." (18 דקות, 6MB). י"ז בכסלו תשס"ה.

שיעור 44, עמ' 249, משנה י', "ארבע מידות באדם" (22 דקות, 8MB). ט"ז בטבת תשס"ה.

שיעור 45, עמ' 250, משנה י"א, "ארבע מידות בדעות" (27 דקות, 10MB). כ"ג בטבת תשס"ה.

שיעור 46, עמ' 251, משנה י"ב, "ארבע מידות בתלמידים" (20 דקות, 7MB). א' בשבט תשס"ה.

שיעור 47, עמ' 251, משנה י"ג, "ארבע מידות בנותני צדקה" (33 דקות, 12MB). ח' בשבט תשס"ה.

שיעור 48, עמ' 252, משנה י"ד, "ארבע מידות בהולכי לבית המדרש" (30 דקות, 11MB). כ"ב בשבט תשס"ה.

שיעור 49, עמ' 253, משנה ט"ו, "ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" (37 דקות, 13MB). כ"ט בשבט תשס"ה.

שיעור 50, עמ' 255, משנה ט"ו, "ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" (21 דקות, 8MB). כ"ז באדר א' תשס"ה.

שיעור 51, עמ' 255, משנה ט"ו, "ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" (20 דקות, 7MB). ד' באדר ב' תשס"ה.

שיעור 52, עמ' 256, משנה ט"ו, "ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" (17 דקות, 6MB). י"א באדר ב' תשס"ה.

שיעור 53, עמ' 256, משנה ט"ו, "ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" (39 דקות, 14MB). י"ח באדר ב' תשס"ה.

שיעור 54, עמ' 256, משנה ט"ז, "כל אהבה שהיא תלויה בדבר..." (29 דקות, 10MB). כ"ה באדר ב' תשס"ה.

שיעור 55, עמ' 258, משנה י"ז, "כל מחלוקת שהיא לשם שמיים..." (33 דקות, 12MB). ג' בניסן תשס"ה.

שיעור 56, עמ' 258, משנה י"ז, "כל מחלוקת שהיא לשם שמיים..." (42 דקות, 15MB). כ"ד בניסן תשס"ה.

שיעור 57, עמ' 259, משנה י"ז, "כל מחלוקת שהיא לשם שמיים..." (18 דקות, 6MB). א' באייר תשס"ה.

שיעור 58, עמ' 259, משנה י"ז, "כל מחלוקת שהיא לשם שמיים..." (30 דקות, 11MB). ט"ו באייר תשס"ה.

שיעור 59, עמ' 260, משנה י"ז, "כל מחלוקת שהיא לשם שמיים..." (31 דקות, 11MB). כ"ב באייר תשס"ה.

שיעור 60, עמ' 261, משנה י"ז, "כל מחלוקת שהיא לשם שמיים..." (34 דקות, 12MB). כ"ט באייר תשס"ה.

שיעור 61, עמ' 263, משנה י"ח, "כל המזכה את הרבים..." (32 דקות, 12MB). ז' בסיון תשס"ה.

שיעור 62, עמ' 265, משנה י"ט, "כל מי שיש בו שלושה דברים..." (32 דקות, 11MB). י"ד בסיון תשס"ה.

שיעור 63, עמ' 266, משנה י"ט, "כל מי שיש בו שלושה דברים..." (33 דקות, 12MB). כ"א בסיון תשס"ה.

שיעור 64, עמ' 268, משנה כ', "יהודה בן תימא..." (26 דקות, 9MB). כ"ח בסיון תשס"ה.

שיעור 65, עמ' 268, משנה כ', "יהודה בן תימא..." (29 דקות, 10MB). ה' בתמוז תשס"ה.

שיעור 66, עמ' 269, משנה כ', "יהודה בן תימא..." (30 דקות, 11MB). ח' בתשרי תשס"ו.

שיעור 67, עמ' 271, משנה כ"א, "בן חמש שנים למקרא..." (28 דקות, 10MB). כ"ט בתשרי תשס"ו.

שיעור 68, עמ' 271, משנה כ"א, "בן חמש שנים למקרא..." (32 דקות, 11MB). ו' במרחשוון תשס"ו.

שיעור 69, עמ' 272, משנה כ"א, "בן חמש שנים למקרא..." (45 דקות, 16MB). י"ג במרחשוון תשס"ו.

שיעור 70, עמ' 272, משנה כ"א, "בן חמש שנים למקרא..." (31 דקות, 11MB). כ' במרחשוון תשס"ו.

שיעור 71, עמ' 273, משנה כ"א, "בן חמש שנים למקרא..." (38 דקות, 14MB). כ"ז במרחשוון תשס"ו.

שיעור 72, עמ' 274, משנה כ"א, "בן חמש שנים למקרא..." (23 דקות, 8MB). ה' בכסלו תשס"ו.

שיעור 73, עמ' 275, משנה כ"ב, "בן בג בג..." (38 דקות, 13MB). י"ט בכסלו תשס"ו.

שיעור 74, עמ' 276, משנה כ"ב, "בן הא הא..." (19 דקות, 7MB). ג' בטבת תשס"ו.

שיעור 75, עמ' 276, משנה כ"ב, "בן הא הא..." (39 דקות, 14MB). י"ז בטבת תשס"ו.

שיעור 76, עמ' 277, משנה כ"ב, "בן הא הא..." (17 דקות, 6MB). כ"ד בטבת תשס"ו.

 

פרק ו':

שיעור 1, עמ' 279, משנה א', "שנו חכמים..." (49 דקות, 18MB). ב' בשבט תשס"ו.

שיעור 2, עמ' 279, משנה ב', "רבי מאיר..." (20 דקות, 7MB). ז' באדר תשס"ו.

שיעור 3, עמ' 281, משנה ב', "רבי מאיר..." (26 דקות, 9MB). ו' בניסן תשס"ו.

שיעור 4, עמ' 281, משנה ב', "רבי מאיר..." (33 דקות, 12MB). כ"ז בניסן תשס"ו.

שיעור 5, עמ' 282, משנה ב', "רבי מאיר..." (33 דקות, 12MB). י"א באייר תשס"ו.

שיעור 6, עמ' 283, משנה ב', "רבי מאיר..." (17 דקות, 6MB). י"ח באייר תשס"ו.

שיעור 7, עמ' 283, משנה ב', "רבי מאיר..." (33 דקות, 12MB). כ"ה באייר תשס"ו.

שיעור 8, עמ' 284, משנה ב', "רבי מאיר..." (47 דקות, 17MB). ג' בסיון תשס"ו.

שיעור 9, עמ' 285, משנה ג', "אמר רבי יהושע בן לוי..." (38 דקות, 14MB). י' בסיון תשס"ו.

שיעור 10, עמ' 287, משנה ג', "אמר רבי יהושע בן לוי..." (28 דקות, 10MB). י"ז בסיון תשס"ו.

שיעור 11, עמ' 288, משנה ג', "אמר רבי יהושע בן לוי..." (35 דקות, 13MB). כ"ד בסיון תשס"ו.

שיעור 12, עמ' 289, משנה ד', "הלומד מחברו פרק אחד..." (51 דקות, 18MB). א' בתמוז תשס"ו.

שיעור 13, עמ' 291, משנה ו', "אל תבקש גדלה לעצמך" (35 דקות, 12MB). ח' בתמוז תשס"ו.

שיעור 14, עמ' 292, משנה ז', "גדולה תורה..." (72 דקות, 25MB). ט"ו בתמוז תשס"ו.