שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:
שיעור א', ה' באדר תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ב', י' באדר תש"פ, 21 דקות (MP3, 8MB).