הרב אורי שרקי

תהילים - יחסי עבד ואדון (פרק קכ"ג)

שבט תשע"ז



הקלטת וידאו