הרב אורי שרקי

תהילים - נצחיות בחירת ירושלים (מזמור קל"ב)

שבט תשע"זהקלטת וידאו