דעת תורה

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אב תשע"אהקלטת וידאו