דמותו של רמב"ם

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

סיון תשע"בהקלטת וידאו