מה לעשות עם בעית המסתננים?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"בהקלטת וידאו