מדינת הלכה

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

טבת תשע"אהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)