"חיה ותן לחיות"

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

סיוון תשע"אהקלטת וידאו