מהפכה חוקתית

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

מרחשוון תשע"בהקלטת וידאו