בחירות תע"ג - תוצאות

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

שבט תשע"גהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)