בחירות תע"ג - תוצאות

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

שבט תשע"גהקלטת וידאו