תרבות דתית

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

שבט תשע"בהקלטת וידאו