דת ומדינה - יחסים בכפיה?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"אהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)