רבנות בישראל ובארה"ב

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

טבת תשע"דהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)