האם הגיע הזמן להחליף את התרבות במדינה?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"גהקלטת וידאו