כיבוש חצי האי קרים על ידי רוסיה לעומת כיבוש חברון על ידי ישראל

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"דהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)