האם עדיין יש צורך במוסד הנשיאות?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

סיוון תשע"דהקלטת וידאו