מי ינצח בסוף - ימין או שמאל?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

שבט תשע"גהקלטת וידאו