פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר בכנס בבית מדרש 'המקום' בהרצליה

ניסן תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)