האם ניתן לסמוך על ערבים?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אלול תשע"אהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)