שכר ועונש

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

שבט תשע"דהקלטת וידאו