יהודי מקורי

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

טבת תשע"גהקלטת וידאו